ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

FOTOGALERIE
O NÁS V TISKU

Pomerančový den 2004 v Liberci

Stejně jako v roce 2003, byla ve dnech 21.-23.září 2004 organizována informační kampaň, spojená s celostátní veřejnou sbírkou "Pomerančový den 2004", pořádanou na pomoc a podporu občanům vyššího věku postiženým demencí a jejich rodinám. Poprvé byl také uspořádán tzv. Benefiční koncert pro Vážku 2004, který se uskutečnil dne 23.9.2004 v sále Severočeského muzea v Liberci. Nejdříve jsme v podání paní Mileny Hercíkové vyslechli báseň, která byla nalezena na geriatrickém oddělení jedné nemocnice v okrese Dundee ve Skotsku, když její autorka, stará nemohoucí žena, tam zemřela. Dále nás paní MUDr.Alena Jiroudková, regionální koordinátor Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (dále jen ČALS) se sídlem v Liberci, stručně seznámila s posláním a činností ČALS v ČR a nastínila problematiku lidí postižených syndromem demence. Její slova byla výstižně doplněna promítnutím krátkého dokumentu o lidech postižených převážně Alzheimerovou nemocí. Poté nás svým vystoupením potěšily děti ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci - pěvecký sbor CAROLA a flétnový soubor CHERRIES. Vrcholem benefičního koncertu pro Vážku 2004 bylo vystoupení Volného libereckého vokálního sdružení ROSEX. Celým večerem nás provázel pan Jan Punčochář, redaktor Českého rozhlasu. Doufáme, že se nám podaří navázat na tento koncert i v roce 2005 a vytvořit tak tradici, kterou si budeme každoročně připomínat, že s námi žije nemalý počet lidí postižených demencí a jejich rodinných pečujících, kteří potřebují nejen péči lékařskou, odbornou, ale především zájem a pomocnou ruku nás všech.

Celkový výtěžek sbírky i koncertu je 7766,20 Kč.

Děkujeme všem účinkujícím i Vám všem, kteří jste přispěli a vyjádřili tak vaši podporu.

Výtěžek sbírky byl využit na organizaci informační kampaně v rámci Pomerančového dne 2004 v Liberci, benefičního koncertu pro Vážku 2004 v Liberci, tisk a distribuci informačních materiálů týkyjících se problematiky demencí.

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY