ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Kontaktní adresaKontaktní a informační centrum ČALS
Krajská nemocnice Liberec
Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
Husova 10, 460 01 Liberec 1


Kontaktní osobyMgr. Lucie Franců
MUDr.Alena Jiroudková
Primářka Léčebny dlouhodobě nemocných KN Liberec
a regionální koordinátor kontaktního místa ČALS v Liberci

Spolupracovníci Radka Žižková
RNDr.Lenka Hubáčková

Provozní doba 14 - 16 hodin (vždy po předchozí tefonické dohodě)
604 759 779 á 24 hodin denně

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY