ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

"Pomerančový den 2005" - "Benefiční koncert pro Vážku" v Liberci

Veřejná sbírka 2005  Veřejná sbírka 2005 Veřejná sbírka 2005
Benefiční koncert 2005 - A my takyBenefiční koncert 2005 - VýšinkaBenfiční koncert 2005 - A my taky
Benefiční koncert 2005 - Výšinka Benfiční koncert 2005 - Výšinka
Benefiční koncert 2005 - Výšinka Benefiční koncert 2005 Benefiční koncert 2005
Benefiční koncert 2005 Benefiční koncert 2005 Benefiční koncert 2005
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY