ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Co je to demence…???

Demence vzniká v důsledku onemocnění mozku.
Dochází při ní k významnému zhoršování paměti.
Nemocný přestává být schopen naučit se novým
poznatkům a vybavit si poznatky dříve naučené.
Zhoršují se i další mozkové funkce jako je:
  • myšlení
  • orientace
  • chápání
  • úsudek
  • řeč
  • schopnost počítání
  • konstrukční schopnosti
  • plánování
  • abstrakce a další
Onemocnění se většinou postupně zhoršuje.
Tyto poruchy nepříznivě ovlivňují každodenní
pracovní a sociální aktivity nemocného.
poznávacích schopností a schopností
vykonávat běžné každodenní aktivity,
samotné stáří ještě není příčinou
demence. Demence tedy není
součástí fyziologického stárnutí!
Přestože se pro starou populaci jedná
skutečně o závažný problém, není
tato problematika zanedbatelnou
ani pro mladší jedince ve věku
30 až 59 let. Nejčastějším typem
demence je demence
u Alzheimerovy nemoci.

Samotné stáří
není příčinou demence!!!                  

Poruchy paměti