ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Respitní péče

Je určena rodinným příslušníkům, kteří trvale pečují o svého blízkého člena rodiny postiženého demencí v domácím prostředí. Jedná se o jakési "pohlídání" nemocného v domácnosti. Tímto způsobem si pečovatel může odpočinout či vyřídit své osobní záležitosti a současně nabrat nové síly.
Péče je zajištěna proškolenými pracovníky kontaktního centra ČALS v Liberci.

V případě zájmu je možno využít i canisterapii, kterou pro nás zajišťují pracovníci občanského sdružení ELVA HELP.

Omlouváme se,ale v současné době nemůžeme pro vás tuto službu zajistit.

Můžete se obrátit na:
REVA o.p.s. Liberec
Centrum pro zdravotně postižené Liberec
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY