ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Trápí Vás poruchy paměti…???

Pokud začínají poruchy paměti člověku vadit a způsobují mu nesnáze a obtíže v každodenním životě, mohou být často ještě pro pacientovo okolí zdánlivě nenápadné. Mohou být přikládány nadměrnému stresu, únavě nebo mohou být považovány za důsledek vyššího věku apod.To však není správně!

Poruchám paměti je třeba vždy věnovat patřičnou pozornost!!!

Poruchy paměti mohou být prvním varováním a prvním příznakem chorobného procesu -
demence. Mohou mít také mnoho jiných příčin, které se dají léčit.

Co je ale nejdůležitější?

Nezbytné je vyhledat včas příslušnou odbornou pomoc. Bohužel se může stát, že varovné příznaky podcení i Váš praktický lékař. Proto je důležité, abyste hledali i další pomoc.
Můžete se obrátit na kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti, kde Vám pomohou vyhledat lékaře, který se touto problematikou zabývá: nejčastěji to bývá
neurolog, geriatr nebo psychiatr. Právě včasné zjištění prvních příznaků demence
umožní správnou a včasnou léčbu.
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY