ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

21. září

Mezinárodní alzheimerovská asociace Alzheimer´s Disease International si již od roku 1994 připomíná 21.září jako Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci.
Česká alzheimerovská společnost se k této tradici připojila krátce po svém vzniku v roce 1997. Od roku 2001 si tento den připomínáme jako

Pomerančový den.

V rámci těchto Pomerančových dnů jsou pořádány veřejné sbírky i tzv.

Koncerty pro vážku,

která je symbolem ČALS. Jedná se o koncerty žáků základních uměleckých škol, na které bývá pozvána širší veřejnost. Členové kontaktních míst ČALS zajistí krátkou úvodní přednášku týkající se dané problematiky a rozdají přítomným informační materiály.

Pomerančový den 2005 v Liberci

Pomerančový den 2004 v Liberci

Pomerančový den 2003 v Liberci

nahoru
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY