ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

10 příznaků stresu pečovatele

1. POPŘENÍ, že by diagnóza nemoci nebyla správná. 2. ROZZLOBENOST na nemocného i ostatní, že zatím neexistuje žádná účinná léčba. 3.ODLOUČNÍ od přátel a nevěnování se oblíbeným zájmům a činnostem. 4. STRACH z toho, co přinese další nový den a jak to všechno budeme dále zvládat. 5. DEPRESE zabraňující tomu, abychom péči dále zvládali. 6. VYČERPÁNÍ bránící nám zvládat vše potřebné. 7. NESPAVOST způsobená tím, že máme stále mnoho starostí a povinností. 8. VZNĚTLIVOST vedoucí k náladovosti a nepříjemným odpovědím nebo reakcím. 9. NESCHOPNOST soustředit se způsobující potíže ve zvládání běžných denních činností. 10. ZDRAVOTNÍ POTÍŽE - fyzické i psychické.

10 kroků ke zvládnutí stresu pečovatele…

1. Zjistěte diagnózu co nejdříve. 2.Zjistěte si, kde Vám mohou pomoci - možné zdroje pomoci a služby, které jsou ve Vašem bydlišti dostupné (domácí péče, stacionář..) 3.Získejte o Alzheimerově nemoci i o roli pečovatele co nejvíce informací ! 4. Vyhledejte pomoc - neodmítejte pomoc ! 5.Nezapomínejte na péči o sebe sama ! 6.Nepodléhejte stresu ! 7.Přijímejte změny. Člověk postižený demencí se mění - zároveň se však mění i jeho potřeby. 8. Zvažte situaci i z hlediska právních a finančních záležitostí ! 9. Buďte realisté. V současné době sice existují léky zpomalující rozvoj nemoci, nedokáží ji však vyléčit. Nemoc tak bude stále postupovat.
10. Važte si sebe sama.Věřte si a neobviňujte se -

JSTE JENOM ČLOVĚK!!!

„Kdyby nemocný mohl, jistě by Vám poděkoval!“

Nahoru
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY