ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Pozvánka na tzv. " Čaje o páté"

Péče o pečující…

Podstatné je, abyste Vy sami byli k sobě upřímní. Uvědomte si, kde jsou hranice toho, kdy péči zvládáte a kdy už ne. Pokud Vaše vlastní zdraví není v pořádku nebo pokud se cítíte unaveni, přemýšlejte o dalším způsobu péče o nemocného a vyhledejte pomoc.Obraťte se na své nejbližší - rodinu a přátele -, kteří Vám podají pomocnou ruku a také Vám budou naslouchat. Kontaktujte ČALS, kde Vás budou informovat o svépomocných skupinách pečovatelů, respitní péči a dalších možnostech, které Vám jistě pomohou. Váš lékař Vám také může poradit a pomoci. Zjistěte si, kde najdete pomoc a hlavně dobře pečujte o sebe sama! Je to důležité nejen pro Vás, ale zejména pro Vašeho blízkého, který Vás stále potřebuje.
Nezapomínejme:
Čím déle pomůžeme nemocnému s demencí využívat vlastních tělesných a duševních schopností, tím déle bude zachována dostatečná kvalita jeho života.

10 příznaků stresu pečovatele

10 kroků ke zvládnutí stresu pečovatele

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY