ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

PEČUJÍCI Pro rodinné příslušníky pečující o starší dlouhodobě nemocné osoby
ČALS Česká alzheimerovská společnost
ALZHEIMER EUROPE Evropská alzheimerovská společnost
ALZHEIMER DISEASE INTERNACIONAL Světová asociace alzheimerovských společností
ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Bezplatná právní poradna pro seniory
GERONTOLOGIEInformační servis o službách pro seniory
STÁŘÍ Možnost otestovat , zda se nejedná o počínající stádium demence - stránky odborně garantuje ČALS
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY