ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

 • PORADENSTVÍ - poskytování informací a rad nemocným i jejich rodinným
 • pečujícím o aspektech Alzheimerovy nemoci i jiných druhů demence, možnostech léčby, péče apod.

 • Provoz TELEFONICKÉ LINKY POMOCI - mobilní tel.: 604 759 779
  ( 24 hodin denně)

 • Zprostředkování ODBORNÉ KONZULTACE s lékařem MUDr.Alena Jiroudková

 • Bezplatné poskytování INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ

 • Poskytování krátkodobé ÚLEVOVÉ PÉČE V RODINÁCH nemocných občanů (tzv. respitní péče), v případě zájmu i canisterapii

 • Pomoc při zprostředkování krátkodobých i trvalých POBYTŮ VE ZDRAVOTNÉ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH Libereckého kraje

 • SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 • SETKÁVÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ občanů postižených demencí ( svépomocné skupiny - tzv. Čaje o páté )
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY