ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Program BEZPEČNÝ NÁVRAT…,

který je součástí projektu s názvem

Alzheimerova choroba krok za krokem

Cílem programu - jak naznačuje jeho název - je bezpečný návrat těm, kdo mají tendenci odcházet z domova, obtížně nacházejí cestu domů a zabloudí i na známých místech.

Pomoci v těchto případech by měly speciální náramky s kódem a telefonním číslem
České Alzheimerovské společnosti (ČALS), kde je za tímto účelem zřízena

24hodinová služba.

Zde budou k dispozici obvykle 3 telef. čísla rodinných příslušníků, jimž centrála ČALS oznámí, kde se jejich příbuzný právě nachází. Náramky jsou nesnímatelné, bezcenné
(z plastu) a antialergické. Zapojení do projektu, stejně jako případné vystoupení z něj
je čistě dobrovolné.

Chcete-li se zapojit do projektu BEZPEČNÝ NÁVRAT, kontaktujte nás.

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY