ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Zveme vás

na "Čaje o páté"!

Tyto čaje nabízejí setkávajícím se lidem přátelské posezení u čaje i kávy. Rodinní pečovatelé, kteří jsou vystaveni vysoké míře stresu a sociální izolaci, zde nacházejí klid, informace a podporu od lidí, kteří mají stejnou nebo podobnou životní zkušenost.
Na přání účastníků bude občas pozván i odborník, se kterým bude možno prodiskutovat konkrétní problémy, které jsou spojené s životem a péčí o blízkého člověka postiženého syndromem demence.

O termínu setkání
vás budeme informovat.

Pokud budete mít zájem zavítat na náše "Čaje o páté", kontaktujte nás.

Těšíme se na vás!

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY