ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 485 313 210 (po-pá: 14-18 hod.) + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

„Jedná se o Alzheimerovu nemoc???“

10 příznaků, které by Vás měly varovat

  • Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly
  • Problémy s vykonáváním běžných činností
  • Problémy s řečí
  • Časová a místní dezorientace
  • Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
  • Problémy s abstraktním myšlením
  • Zakládání věcí na nesprávné místo
  • Změny v náladě nebo chování
  • Změny osobnosti
  • Ztráta iniciativy
Na stránkách STÁŘÍ.CZ si můžete otestovat, zda se nejedná o počáteční stadium demence.

Poruchy paměti