ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Ženy a Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc postihuje jak muže tak ženy. Celkově jsou to však ŽENY, kdo touto nemocí trpí častěji a i více žen na tuto nemoc umírá. To je především způsobeno tím, že ženy žijí průměrně o několik let déle než muži.Tím se pak zvětšuje riziko propuknutí nemoci, neboť vyšší věk je hlavním rizikovým faktorem. Alzheimerova nemoc má obecně velký dopad na život žen i bez ohledu na to, propukne-li u nich nemoc nebo ne.
Ať už manželky, dcery nebo snachy, jsou to převážně "ony ženy", kdo vykonává úlohu pečovatele o nemocného s Alzheimerovou nemocí. Demence se tedy netýká jen nemocného člověka, ale i celé jeho rodiny. Možná více než jakákoliv jiná nemoc klade Alzheimerova nemoc obrovské nároky právě na pečovatele. Mnohdy zcela přesahují jejich síly a možnosti. Poskytování péče se pro ně stává psychickou i fyzickou zátěží. Bohužel se velmi často stává, že pečovatelé nevěnují dost času a pozornosti sami sobě. Z tohoto důvodu jsou nazýváni "skrytou" anebo "druhou" obětí této nemoci.
 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY