ČALS Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Liberci
Krajská nemocnice Liberec - Léčebna dlouhodobě nemocných
Husova 10, 460 01 Liberec 1
tel.: + 420 604 759 779
e-mail: alena.jiroudkova@nemlib.cz   francu.lucie@seznam.cz

Česká Alzheimerovská společnost -na pomoc občanům postiženým demencí
Centrála ČALS v Praze: Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 286 88 36 76, 283 88 03 46
Petr.Veleta@gerontocentrum.cz   www.alzheimer.cz

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a spolupráce zejména profesionálů v oboru gerontologie, kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí - lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce a dalších.
Postupně se jejími členy stávali ti, jichž se problematika demencí zejména týká - rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká Alzheimerovská společnost již respektovaným členem významných mezinárodních organizací, jako jsou: Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International.

Cílem České Alzheimerovské společnosti je pomáhat lidem postiženým syndromem demence a jejich rodinným pečujícím. Nejdůležitější součástí naší pomoci nemocným a jejich rodinám je poskytování informací, kterých se jim stále nedostává.
V jednotlivých kontaktních místech ČALS odpovídají vyškolení pracovníci na telefonické dotazy na tzv. Help-lince (poradenská telefonní linka). Zájemci o hlubší informace se však mohou již předem objednat na konzultaci. Rodinní příslušníci mají možnost setkávat se i s ostatními pečujícími - a to na tzv. svépomocných skupinách - „Čaje o páté“. Zde si mohou navzájem předávat informace a zkušenosti, které získali během péče o člověka s demencí. Poskytují si tak vzájemnou podporu. Občas bývá pozván i odborník, se kterým lze prodiskutovat konkrétní problémy a potíže.

 Domovská strana ÚVOD
 Kontaktní a informační centrum  v Liberci O NÁS
Naše nabídka NABÍZÍME
Kontaktní údaje KONTAKTY
 O České akzheimerovské společnosti O ČALS
 Na stánkách ČALS ALZHEIMEROVA
NEMOC
Poruchy paměti nebo příznaky demence? PORUCHY PAMĚTI
 Pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí BEZPEČNÝ NÁVRAT
Ženy a Alzheimerova nemoc ŽENÁM
10 příznaků stresu a 10 kroků zvládnutí stresu pečovatel PEČUJÍCÍM
Úlevová péče v rodinách RESPITNÍ PÉČE
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci POMERANČOVÝ
DEN
Svépomocné skupiny, Denní centrum PŘIPRAVUJEME
Aktuální informace o akcích pořádaných centrem v Liberci AKTUÁLNĚ
Zajímavé odkazy ODKAZY